Årets sista utställning på Väsby Konsthall, 19-11-24

Nu visas årets sista utställning på Väsby Konsthall. Det är höstsalongen ”Kvadraten” med 88 konstnärer och konstnären Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski.

I Primushallen huserar Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski med bland annat måleri, skulptur och broderi. Lotta arbetar gärna med teman som rör maktrelationer och kvinnofrågor. Just nu studerar Lotta på Konstfack i Stockholm. Hon är även utbildad i England i fri konst. Lotta har många järn i elden. Förutom sitt konstnärskap ägnar hon sig åt att skriva, arbeta som kostymör, som dekoratör med mera.

I ”Optimushallen” visas Höstsalongen ”Kvadraten”. Det är en jurybedömd salong. Tidigare kunde man lämna in fotografier av verken men nu måste det fysiska verket lämnas in. I år hade 138 konstnärer från hela Sverige skickat in totalt 375 verk i varierande teknik och storlekar. 88 konstnärer antogs med totalt 126 verk. Kravet var att formatet skulle vara en kvadrat, men storleken var valfri och inget verk fick vara en akvarell. Samtidigt finns en ”Minisalong” som inte är jurybedömd. Där fick alla som ville medverka med ett verk som totalt mätte 10 kvadratcentimeter.

Kvadrat, från latinets quadratum eller quadratus, betecknar inom geometrin en fyrhörnig, plan, geometrisk figur där alla sidor är lika långa och alla vinklar är räta.

Utställningen pågår till och med 15 december 2019. Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands Väsby.

Upplands Väsby, 21-11-20

Årets sista utställning på Väsby konsthall

Nu visas årets sista utställning i Väsby konsthalls nuvarande lokaler. Det är konstnärerna Anna Lindgren och Jeanette Fyhr som båda visar måleri i olika tekniker. Det är den sista utställningen i konsthallen på cirka fem år. Lokalerna skall renoveras och Väsby konsthall kommer att flytta till en temporär lokal i Sigma. Redan 22 januari 2022 visas den första utställningen i den nya lokalen.

Kommunalrådet Anders Rosén, Vänsterpartiet i Upplands Väsby, invigde utställningen och menar att Väsby konsthall betyder mycket för konsten, inte minst för alla lokala konstnärer. Han vill att politiker skall engagera sig mer i kulturen och konsten eftersom kulturen är en viktig del i samhället och kulturella värderingar påverkar alla som lever och interagerar i ett samhälle.

I Primushallen visar Anna Lindgren målningar under rubriken ”I skuggan av ett minne”. Hennes teknik är bland annat lager på lager med akryl och olja. Anna intresserar sig för hur relationen mellan människa och natur ter sig. Målningarna som visas utgår bland annat från egna fotografier och minnen av platser som hon har besökt. Anna är född 1962 i Ludvika och bor sedan 1989 i Köpenhamn.

I Optimushallen visar Jeanette Fyhr bland annat måleri, keramik och glaskonst. Hon är inte främmande för att arbeta i de flesta material, både när det gäller måleri och skulptur, men hon längtar ständigt tillbaka att arbeta i glas. Hon har sin ateljé i den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg på Värmdö strax utanför Stockholm. Hon menar att man skall tolka hennes konst fritt och att den tolkning som görs kanske inte är den som Jeanette gjorde från början, men som hon ändå välkomnar.

Utställningen pågår till och med 12 december 2021.
Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B, Upplands Väsby.

http://www.vasbykonsthall.com/

.