Carlslund, Upplands Väsby

Upplands Väsby, 21-12-27

Bostadsområdet Carlslund är beläget i Upplands Väsby strax utanför Stockholm och har en lång och kanske inte alltid så trevlig historia. I början av 1900-talet hade Karl Engström snickeriverkstad på carlslundsområdet. Samtidigt i Bankeryd drev Maria Charlotte Krantzon ett hem för barn ”vilka äro sinnesslöa”. 1901 köpte Maria marken för att starta ett vårdhem och skaffa tillstånd att ”inneha och förestå en vårdanstalt för obildbara sinnesslöa barn, som ej är i besittning av alla själsförnödenheter”. Maria Charlotte Krantzon dör 1920 och Marias dotter Edith Maria Dahlman tar över. Under 1950-talet moderniserades Carlslund och byggdes ut för att bli ett av Sveriges största vårdhem. Som mest vårdades 525 patienter samtidigt. 1952 tog Stockholms stad över ägandet av Carlslund och 1971 övertog Landstinget Carlslund. I början av 1980-talet påbörjades utflyttningen av vårdinstitutionen och 1988 hade de sista personerna flyttat ut.Senare blev Carlslund en flyktingförläggning för Invandrarverket. Under ett år kunde det komma cirka 33.000 asylsökande till Sverige men antalet flyktingar som hänvisades till Carlslund avtog med åren. Det bestämdes då att förläggningsområdet Carlslund skulle rivas och bli bostäder åt väsbybor.