Sune Arkebrink, in memoriam

Upplands Väsby. Sune Arkebrink, 1925 / 2024

En känd väsbyprofil har nu gått ur tiden. Det är Sune Arkebrink med det så karaktäristiska vita håret som har lämnat oss med stor saknad och sorg. Jag hade förmånen att träffa Sune bland annat under många Valborgsmässoaftnar, firandet av 1:maj i Suseboparken och alla musikaftnar på Café Astrid, nuvarande Himmel och Pannkaka. Sune bar alltid sin studentmössa under högtidliga tillfällen, men om han tagit studenten är det ingen som vet.

Han var vid flera tillfällen även uppe i min ateljé och blev villigt fotograferad. Det var svårt att få honom att prata och berätta om sitt liv då han höll hårt på sin integritet och ville vara självständig på sina egna villkor.  Sune föddes i Mellösa i 1925 och skulle fylla 99 år nu i februari. Han har bott på Carlslunds Vårdhem. Sedan blev det en flytt till Maria Krantzons väg, men det sista året blev på boendet på Baldersvägen.

Sune var en person som alltid var i farten. Förutom att han rörde sig i Väsby var han en flitig besökare på Allsång på Skansen. Dit åkte han kommunalt ända sen Bosse Larssons tid och fram till han var över 80 år. Sune firade också in det nya året på Skansen. Han var med på många resor både inrikes och utrikes. Han deltog många gånger i OmsorgsSpelen på Vilundavallen.

En av hans trygga platser, förutom hans hem, var arbetsplatsen på Vilunda Snick, numera Hantverkshuset. Dit åkte han själv med, som han sa, ”Den kommunala bussen”. Han var en händig person. Under en tid samlade han på glasspinnar och byggde en modell av Carlslund med byggnader och batteridriven gatubelysning. Han var även med och gjorde en del av de marina figurerna i keramik till ”Livets källa” som då fanns i Carlslunds simhall, nu monterad på en av Vilundabadets väggar.

Kyrkan var väldigt viktig för Sune. Han åkte till högmässan i Vilunda kyrka. En gång i månaden, på tisdagar, då det var en lite annorlunda gudstjänst kallad ”Helhjärtat”, ville han alltid ringa in gudstjänsten i kyrkklockorna. Sune gick bort 25 januari i sitt hem på Baldersvägen 5, Upplands Väsby.

Sune Arkebrink var lätt att fotografera. Här poserar han villigt i studion.
Sune med den alltid medhavda studentmössan. Valborgmässoafton i Runby.
Benny Andersson och Sune Arkebrink under eldfesten i Kairo. Båda är nu borta.
Musikafton på dåvarande Café Astrid. Här med Elisabeth Lyrberg och Jan Gardell.
Valborgmässoafton med körsång av Sing-Sing.
Sune var mycket nyfiken. Här bevakar han när skorstenen rivs i kv Messingen
Sune ville gärna spela på pianot på dåvarande Café Astrid.
Vilunda snickeri var Sunes andningshål. Där trivdes han som bäst bland alla kamrater.
Sune var involverad i de många marina keramikfigurerna som fanns på Livets källa i Carlslund. Här tillsammans med Claes-Göran Stenbeck, Klas-Håkan Ljung, Morgan Röjeby och Olof Hilbrand under invigningen på Vilundabadet.
Sune ville inte missa 1:a majmötet i Suseboparken.
Sune med studentmössan som blev lite av hans signum.
Sune och Maria Fälth (KD) under OmsorgsSpelen på Vilundavallen.
Sune gör sig redo att kasta boll under OmsorgsSpelen på Vilundavallen.
Sune tänder ett ljus för anhöriga, Missionskyrkan, Upplands Väsby.
Sune under en gudstjänst i Missionskyrkan, Upplands Väsby.